Дэлхийн Энергийн Төв Хамарын Хийд

Дэлхийн Энергийн Төв Хамарын Хийд

ДЭЛХИЙН ЭНЕРГИЙН ТӨВ ХАМАРЫН ХИЙД- АЯЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР
Хамарын хийд, Дэлхийн энергийн төв, Хүслийн ууланд хийх 1 өдөр 1 шөнийн автобустай аялалын бүртгэл эхэллээ.
Та бүхэн Энергийн төв цэг дээр очиж, Хан Баянзүрх хайрхан буюу Хүслийн ууланд очиж ажил алба, эрүүл мэндээ даатгаж, сүлд хийморио сэргээх боломжийг та бүхэнд олгож байна.
2017.09.15-ны Баасан гаригийн орой 20.00 цагт гарна.
Аялалын төсөв: 1 хүний аялалын замын зардал 60000 төгрөг
Үүнд:
- Унаа - / хүний тооноос хамаарч автобус ...

Show the whole text

49 attendees (None invited)