DAVICHI FICTION - TIỂU THUYẾT

DAVICHI FICTION - TIỂU THUYẾT

Các bạn vui lòng vào đây để xem, post về fiction.
Thảo luận cũng tại đây.

[fanfic] First love KyungRi(davichi)
Truyện của bạn Hà Mã Con, hiện tại có 41 chương, rất nhiều lượt xem và yêu thích. Trên 31000 lượt xem và trên 1400 bình chọn.
https://www.wattpad.com/story/3182582...

[Fanfic Davichi] Love and war
Truyện của bạn Royal Dino đang viết, hiện tại hơn 20 chương, sẽ còn tiếp.
https://www.wattpad.com/story/4541869...

122 attendees (None invited)