MARIA DUSZKA i ZBIGNIEW PAPROCKI u Pieśniarzy

MARIA DUSZKA i ZBIGNIEW PAPROCKI u Pieśniarzy

Maria Duszka urodziła się w 1960 r. w Zduńskiej Woli. Mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego ”Anima” oraz przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. Należy do Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Wydała dotychczas osiem tomików wierszy. Jej utwory zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, ...

Show the whole text

21 attendees (387 invited)