Humanismin ilta: Maailmanhistorian kukoistavimmat kaupungit

Humanismin ilta: Maailmanhistorian kukoistavimmat kaupungit

Maa­il­man­his­to­ri­an ku­kois­ta­vim­mat kau­pun­git -teoksen pohjalta toteutetussa Humanismin illassa tietokirjailija Ari Turunen loih­tii lu­ki­jan sil­mien eteen yh­dek­sän ai­kan­sa met­ro­po­lia: Mi­le­tos, Alek­sand­ria, Pataliputra, Bag­dad, Hangzhou, Fi­ren­ze, Isfahan, Ams­ter­dam ja San Fran­cis­co. Ne me­nes­tyi­vät ai­koi­naan ta­lou­del­li­ses­ti, tie­teel­li­ses­ti ja tai­teel­li­ses­ti, kos­ka sie­ti­vät eri­lai­sia ih­mi­siä ja ide­oi­ta. Mis­tä kau­pun­kien lois­to sai ...

Show the whole text

17 attendees (271 invited)