เรียนต่อประเทศออสเตรเลียง่ายนิดเดียว ไม่มี Statement ก็ไปได้

เรียนต่อประเทศออสเตรเลียง่ายนิดเดียว ไม่มี Statement ก็ไปได้

ยื่นวีซ่าโดยไม่ใช้Statementทำอย่างไร??

สอบถามรายละเอียดได้ในงาน

เข้างานฟรี!!!!!!!!!!!!

ณ Bangkok Christian Guesthouse

วันที่ 23 มกราคม 2559

เวลา 13:00-16:00

จัดงานโดย StudyPlus
www.studyplus.co.th

6 attendees (14 invited)