Afghanistan och de obesvarade frågorna

Afghanistan och de obesvarade frågorna

• Afghanistan och de obesvarade frågorna •

Den statliga Afghanistanutredningen har pekat på en rad missgrepp och misslyckanden i den svenska Afghanistansinsatsen. Men de grundläggande politiska ansvarsfrågorna har den inte närmare berört:

Varför gick Sverige in i Afghanistanskriget?

Varför blev Sverige kvar i kriget också när en rad andra länder drog sig ur och misslyckandet var uppenbart?

Vilka slutsatser har regering och riksdag dragit av de militära och politiska misslyckandena?

• ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

ABF Stockholm
Sveavägen 41