Promítání filmu Selský rozum | Pardubice

Promítání filmu Selský rozum | Pardubice

Zelení v rámci své předvolební kampaně promítají film Selský rozum, aby upozornili na nekalé praktiky Andreje Babiše v obhodpodařování půdy, získávání dotací a kupování mediálního prostoru.

Téměř tříletý sběr materiálu na českém venkově, zkoumání toho, jakými tématy žijí zemědělci a podnikatelé v této oblasti, jak a proč fungují dotace, proč se pěstují některé plodiny více a jiné méně a proč v posledních letech ubylo chovů zvěře a jaké to má důsledky na produkci potravin, vedl ve výsledném ...

Show the whole text

8 attendees (None invited)