HCM - Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

HCM - Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

Theo thống kê từ Internet Live Start, có khảong 60.000 website bị hack mỗi ngày. Đơn cử như mã nguồn Wordpress - chiếm 26% tất cả các website hiện tại trên Internet - cũng đã thành lập khoảng 25 chuyên gia bao gồm các trưởng nhóm nghiên cứu phát triển và bảo mật để chống lại những lỗ hổng bảo mật đáng ngờ.

Các lỗ hổng này có thể đến từ những input, API tiếp nhận dữ liệu, những action như GET hoặc POST, SQL injection, crosssite hay đến từ việc chậm cập nhật webserver, thiết lập tường lửa sai ...

Show the whole text

0 attendees (None invited)