Festival Kedah Tua

Festival Kedah Tua

Festival Kedah Tua (FKT) merupakan sebuah inisiatif oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia (PPAG USM) dalam mendekatkan arkeologi kepada masyarakat umum. Ia direka bagi memberikan gambaran lebih mendalam dan menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat tempatan dan antarabangsa berkenaan tamadun awal di Kedah, khususnya di tapak arkeologi Sungai Batu. Pelbagai aktiviti telah dirancang dan bakal diadakan sepanjang FKT. Penganjuran akan turut melibatkan Kerajaan ...

Show the whole text

486 attendees (None invited)