Forbes Talks - Câu chuyện thương hiệu

Forbes Talks - Câu chuyện thương hiệu

Sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi hoàn toàn cách con người giao tiếp và kéo theo đó là sự thay đổi môi trường truyền thông trên toàn thế giới. Những biến chuyển to lớn này cũng đang thay đổi cách các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, hình ảnh, cách họ giao tiếp với công chúng và với khách hàng. Trong khi các kênh truyền thông truyền thống đang mất dần vị thế, các mạng xã hội và những người tham gia nó đóng vai trò như thế nào trong chiến lược xây dựng thương hiệu? Các thương ...

Show the whole text

381 attendees (None invited)

Venue

InterContinental Saigon
Corner Hai Ba Trung & Le Duan Boulevard, District 1, HCMC