Milano PARIZ Minhen / 3 noćenja / hoteli / od 21. do 27. marta

Milano PARIZ Minhen / 3 noćenja / hoteli / od 21. do 27. marta

MILANO - PARIZ - MINHEN. Od 21. 03. do 28, marta 2017. godine
CIJENA: 360KM !!!

Aranžman obuhvata:
-prevoz visokoturističkim autobusom
-1 noćenja sa doručkom (Hotel***) u Milanu.
- 2 noćenja sa doručkom (Hotel**) u Parizu

Plan puta:
►Polazak iz Banja Luke je 21.03. u večernjim časovima (22 h)
Put preko Hrvatske, Slovenije i dolazak u Milano,fakultativni izlet obilazak grada i smještaj u hotel.
►23.03. poslije doručka slobodne aktivnosti.U večernjim satima polazak za Pariz. ...

Show the whole text

2 attendees (20 invited)