Etnografia obrazu w biznesie

Etnografia obrazu w biznesie

„MAPOWNIK” – praktyczny warsztat THE COACHING MAPS

Zapraszamy na certyfikowany warsztat
Temat przewodni: ETNOGRAFIA OBRAZU W BIZNESIE

Szczegóły warsztatu

Warsztat dotyczy pracy nad podmiotowością i refleksyjnością człowieka w kontekście relacji Human to Human. Etnografia obrazu stanowi ramy do poznawania i kształtowania codziennych zachowań, rozumienia natury relacji międzyludzkich i biznesowych.

Zostanie oparty o metodologię innowacyjnego narzędzia The Coaching Maps. Narzędzie to ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)