Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa

Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej zaprasza na wykład otwarty Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zatytułowany „Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa”. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia, w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

NACZELNY ORGAN KONTROLI

Najwyższa Izba Kontroli to niezależny od władzy wykonawczej organ kontroli państwowej, który nadzoruje gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Sprawdza przejrzystość procedur, rzetelność ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)

Venue

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31