Ngoài lề Bảo tàng - Out of Museum

Ngoài lề Bảo tàng - Out of Museum

(Please scroll down for English)

--- Mừng Xuân mới,
từ Trên Trời Rơi Xuống
đến
Ngoài Lề Bảo Tàng ---

Sao La mời các bạn đến Ngoài Lề Bảo Tàng, một sự kiện tất niên thân mật không câu nệ và cũng để kỷ niệm không gian nơi Sao La đã có triển lãm mở màn Từ Trên Trời Rơi Xuống.
Không gian ở số 1 Lê Thị Hồng Gấm này sẽ ...

Show the whole text

28 attendees (126 invited)