OFFLINE ĐỔI ĐỒ 3

OFFLINE ĐỔI ĐỒ 3

Đăng ký tham gia OFFLINE ĐỔI ĐỒ LẦN 3

Các bạn đăng ký buổi offline đổi đồ ngày mai 18/10/2015 làm theo 2 bước bên dưới nha:
Bước 1: Điền thông tin đăng ký tham gia Buổi đổi đồ tại http://goo.gl/forms/mUNZkMxM9V

Bước 2: Nhấn Join/ Tham gia event ở góc bên phải tường.

Hoàn thành đủ 2 bước trên, Admin sẽ gửi vào hòm thư facebook mỗi bạn mã số tham gia buổi Offline. Lưu ý: các bạn xác nhận lại “Tham gia” ngay khi nhận mã số với các Ads.
Bọn mình muốn một buổi đổi đồ - nơi các bạn sẽ đổi về được ...

Show the whole text

33 attendees (323 invited)

Venue

Socizi - Mạng Trao Đổi Trực Tuyến
457/24 CMT8, P.13, Q.10