Khai Phá Sức Mạnh Tiềm Ẩn - Tony Robbins

Khai Phá Sức Mạnh Tiềm Ẩn - Tony Robbins

KHAI PHÁ SỨC MẠNH TIỀM ẨN (UPW)

🎯 🎯 UNLEASH THE POWER WITHIN (UPW) - Sự trở lại Châu Á sau gần 1 thập kỷ của Anthony Robbins
➡ Ông ấy là một người KHÔNG TẦM THƯỜNG và lần này, Ông ấy đến và chỉ cho bạn cách làm thế nào để tạo nên cuộc sống "PHI THƯỜNG".
- Được biết đến như 1 nhà huấn luyện và đào tạo #1 Thế Giới, trong suốt gần 40 năm qua Tony Robbins đã tư vấn cho Tổng thống Bill Clinton, các CEO hàng đầu như Mikhali Gorbachev và Andre Agassi, Công Nương Diana, diễn viên huyền thoại Hugh ...

Show the whole text

15 attendees (None invited)

Venue

Babylons Group
The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh