Dare !

Dare !

Hey Yo !
D.D Crew chúng tôi xin mang đến 1 sân chơi cho toàn thể anh em walker vào cuối tháng 7 này !!!
* Địa Điểm : Học Viện Nông Nghiệp I - Khu 4 hồ
.
* Judge :
1. Kent Nart ( Clownking Crew )
2. Mr.Bi9D ( Wind Walk Crew )
3. Kòy Walkaz ( Cocaine Crew )
.
* MC:
( Loading... )
.
* Thể lệ đấu :
- Prelim :
+Mỗi người sẽ có 45 giây để thể hiện .
-. Seven to Smoke :
+BTC sẽ chọn 7 người có số điểm vòng prelim cao nhất để đấu vòng 72smokes. Những thí sinh được chọn có thể từ chối tham gia ...

Show the whole text

71 attendees (None invited)