Hành Trình Đi Tìm Tình Yêu

Hành Trình Đi Tìm Tình Yêu

Mục Tiêu: Xoá chế độ FA tại cộng đồng Facebook Việt Nam. Tạo cơ hội và tiền đề cho giới trẻ đặc biệt là thế hệ 8x-9x, những thế hệ được coi là đi trước, có cơ hội tìm được người mình yêu tại đây.
Thế hệ tham gia: những người chưa có người yêu, những người sẵn sàng yêu và tìm hiểu người khác giới.

Hồ sơ Tình Yêu bao gồm:
1. Họ Tên - Năm sinh
2. Địa chỉ
3. nghề nghiệp
4. giới tính/ tình trạng hôn nhân
5. Hình ảnh kèm theo
6. số ...

Show the whole text

144 attendees (None invited)