Viktigast för en stad är kultur!

Viktigast för en stad är kultur!

Städer som bejakar och satsar på kultur har högre tillväxt. Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som ett kreativt företagsklimat. Ett samtal om konsten och kulturens roll i framtidens offentliga rum.

Medverkande:
Kieran Long, överintendent ArkDes
Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna
Maud Olofsson, ordförande i Visita
Katarina Jönsson ...

Show the whole text

43 attendees (None invited)