HCM - Nhận dạng gương mặt, vân tay bằng Computer Vision

HCM - Nhận dạng gương mặt, vân tay bằng Computer Vision

Song hành với độ nóng của kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo là 1 lĩnh vực đầy hứa hẹn khác với tính ứng dụng rất cao: Computer Vision - công nghệ cảm quan máy tính.

Computer Vision là một môn khoa học bao gồm các phương pháp thu nhận, xử lý ảnh kỹ thuật số, phân tích và nhận dạng các hình ảnh hay rộng hơn là dữ liệu đa chiều từ thế giới thực để cho ra các thông tin số hoặc biểu tượng. Dữ liệu hình ảnh có thể nhiều dạng hư chuỗi video, các cảnh từ đa camera, hay dữ liệu đa chiều từ máy quét y ...

Show the whole text

13 attendees (None invited)