Krzyżówka z samorządem terytorialnym - konkurs!

Krzyżówka z samorządem terytorialnym - konkurs!

Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego zaprasza studentów studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego do udziału w konkursie „Krzyżówka z samorządem terytorialnym”. Konkurs odbędzie się w dniu 12. stycznia 2017 r. o godz. 11:45, w sali 7 w budynku przy Al. Piastów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie wysłanie zgłoszenia do 9 stycznia 2017 r. na adres organizatora: kn.samorzad@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: ...

Show the whole text

21 attendees (None invited)