CF nr 1 (59) 2018: Urban fantasy

CF nr 1 (59) 2018: Urban fantasy

DEADLINE: 1 grudnia 2017

WYTYCZNE DLA TEKSTÓW NAUKOWYCH:

Szczegółowe wytyczne: https://creatiofantastica.com/wytyczn...

Redakcja ogłasza nabór artykułów naukowych podejmujące problematykę badań nad urban fan-tasy, w tym: realizm fantastyczny, fantastyka miejska i podmiejska w literaturze, filmie, grach wideo i serialach, legendy miejskie w fantastyce, young adult fantasy w przestrzeni miejskiej, kre-acja współczesnego miasta w fantastyce, miasta przedindustrialne, ...

Show the whole text

14 attendees (None invited)

Venue

Poland