Szkolenie Diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie

Szkolenie Diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie

Dwudniowe szkolenie przeznaczone dla pedagogów i psychologów.
Szkolenie poprowadzą:
prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, dr Katarzyna Wiejak

Program szkolenia:
1. Gotowość szkolna - zakres pojęcia, odniesienie do aktualnych przepisów MEN.
2. Diagnozowanie gotowości szkolnej – model diagnozy specjalistycznej, przegląd narzędzi diagnostycznych
3. Zastosowanie narzędzi diagnostycznych IBE w diagnozie gotowości szkolnej - Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, Bateria Testów Czytania BTCZ ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)