SOS : Ký tên thỉnh nguyện dừng tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

SOS : Ký tên thỉnh nguyện dừng tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Các bạn thân mến ,chính quyền Trung Quốc vì nỗi lo sợ vô cớ những người tin vào Chân Thiện Nhẫn ,cùng lòng đố kỵ đã sử dụng tất cả các bộ máy đàn áp và tuyên truyền nhằm "loại bỏ Pháp Luân Công" ,các phương pháp bao gồm :
+ Mổ sống cướp nội tạng
+ Tra tấn thể xác
+ Cưỡng hiếp và tấn công tình dục
+ Tra tấn tinh thần và tâm lý
+ Ngụy tạo những lời dối trá,tuyên truyền trên toàn bộ TV ,báo đài
+ Cưỡng bức tẩy não
+ Lao động khổ sai ở trại lao động ,nhà tù
+ Ngược đãi tại nơi làm việc và trường ...

Show the whole text

1328 attendees (None invited)