SỈ THUỐC PHỤ KHOA THEO CÂN CHO NHÀ THUỐC - ĐẠI LÝ 0969832228

SỈ THUỐC PHỤ KHOA THEO CÂN CHO NHÀ THUỐC - ĐẠI LÝ 0969832228

SỈ THUỐC PHỤ KHOA THEO CÂN CHO NHÀ THUỐC - ĐẠI LÝ #NHÀTHUỐCĐÔNGYGIATRUYỀNDÂNTỘC
1 kg thuốc PHỤ KHOA chia được bao nhiêu liệu trình 20 ngày ???
1 kg thuốc PHỤ KHOA lãi được bao nhiêu tiền???
1 kg bán lẻ thị trường trong nước là bao nhiêu tiền ???
........
1 kg thuốc PHỤ KHOA chia thoải mái không dưới 75 - 80 liệu trình 20 ngày
1 kg thuốc Nam PHỤ KHOA trừ mọi chi phí quảng cáo lãi chắc chắn không dưới 30 triệu.
1 kg thuốc PHỤ KHOA bán lẻ thị trường Việt Nam có kèm tặng xông rửa là 700k/ 1 liệu ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)