Szkolenie Pilates Barrels

Szkolenie Pilates Barrels

Szkolenie Barrels jest jednym z pięciu szkoleń ( obok Mat, Reformer, Chair, Trapez Table ) niezbędnych do uzyskania tytułu Balanced Body Comprehensive Pilates Instructor ( Trenera Wszechstronnego )
Po ukończeniu wszystkich szkoleń, odbyciu wymaganych godzin praktycznych i zdaniu Egzaminu Końcowego otrzymuje się dyplom i tytuł trenerski Balanced Body Pilates Comprehensive Instructor.

Szkolenie prowadzi Balanced Body Master Instructor
Angelika Knapik-Mirek

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)

Venue

MOVE Studio Treningów Personalnych
Kraków, Podgórze, ul. Piwna 25