Praca z osobami z zaburzeniem borderline - II edycja

Praca z osobami z zaburzeniem borderline - II edycja

PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIEM BORDERLINE – WARSZTAT DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Zapraszamy na warsztat dla psychoterapeutów, który ma na celu pogłębienie dotychczasowej wiedzy i praktyki psychoterapeutycznej w zakresie pracy z osobami z zaburzeniem osobowości typu borderline. Zapraszamy psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, jak również osoby, które mogą wykorzystać treści warsztatu w swoim obszarze zawodowym.

Opis warsztatu:

Dzień 1 (połowa dnia – zarys ...

Show the whole text

15 attendees (None invited)