MINI SEXY | Pumpui ปุ้มปุ้ย v Feary เฟียร์ 19/11 เช้า

MINI SEXY | Pumpui ปุ้มปุ้ย v Feary เฟียร์ 19/11 เช้า

MINI SEXY
:: Pumpui ปุ้มปุ้ย v Feary เฟียร์ ::
by Fergie Photo Trip

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.30น. - 12.30น. (เช้า)
Location: Camelian Studio

ค่าทริปปกติ 2,000฿ / ลูกค้าเก่า 1,900฿

วิธีการจอง
1. แจ้งชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
2. มัดจำ 1,000 บาท หรือเต็มจำนวน ( เพื่อขึ้นสถานะจอง )
3. โอนจำนวนที่เหลือ ก่อนเริ่มทริป 7-10 วัน
4. สามารถ Cancle ก่อนเริ่มทริป 7-10 หากเลยวันดังกล่าว ลูกค้าต้องหาคนมาแทนหรือจ่ายเต็มจำนวน
::: ขออนุญาตสำรองที่สำหรับคนที่จ่ายเต็มจำนวนก่อนครับ ...

Show the whole text

30 attendees (None invited)

Venue

Camelian-Theme Studio & Cafe' : สตูดิโอให้เช่า
7/46 Ratchadaphisek 19, Ratchadaphisek rd., Tha Phra