Modern Fiziğin Doğuşu | Engin Koca

Modern Fiziğin Doğuşu | Engin Koca

Niteliksel hareketin niceliksel harekete indirgenmesi olgusunun ve 17. yüzyıl yeni doğa felsefesinin yükselişinin arkasında teorik, toplumsal, siyasal ve ekonomik pek çok parametre vardır. Fakat bu çalışmada olgunun sadece yöntemsel, metafiziksel ve fiziksel yanına dair teorik tartışmalar araştırma konusu kılınmış, sürece katkı yapmış pek çok filozoftan sadece kırılma noktaları olarak belirlenen isimler mercek altına alınmıştır. Tez, ilk olarak yeni doğa felsefesini mümkün kılan en temel ...

Show the whole text

15 attendees (None invited)

Venue

İlmi Etüdler Derneği
Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Türbekapısı Sk. No: 13