Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Ngày này lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức , cho tất cả người lao động theo luật định tại Mỹ và Canadan

18 attendees (None invited)

Venue

Xuân Trường - Nam Định
huyện Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam