528Hz - I Can Feel It

528Hz - I Can Feel It

Its All About the music
הכירו את העולם של 528

אז מי הם הנפשות הפועלות מאחורי 528
אלו הם קבוצה של 6 די ג'יז שהחליטו ליצור בית למוזיקה, שלא נראה כבר הרבה זמן במחוזיותינו. הרבה פעמים שומעים את המשפט "איפה הימים של פעם?", או "חסרים מקומות שיש בהם מוזיקה שונה" וגם את "עזוב אחי אין לאן לצאת".
528 החליטו להרים את הכפפה ואחרי מחקר שוק רציני ושיחה עם הרבה חברים הבינו שיש צורך אמתי בליין טיפה שונה, ליין שהמיקוד שלו הוא במוזיקה איכותית, המנוגנת על ידי די ג'יז יוצרים שנמצאים בחיי הלילה מעל לעשור ויודעים ...

Show the whole text

57 attendees (None invited)

Venue

Purple Room
mikveh israel 1