Hur ska den goda staden planeras? – Ny seminarieserie

Hur ska den goda staden planeras? – Ny seminarieserie

I denna seminarieserie lyfter vi fram ett antal aktuella frågeställningar i dagens stadsbyggande som kommenteras av särskilt inbjudna föreläsare. Tillsammans diskuterar vi problem och möjligheter till ett bättre stadsbyggande och skapande av god arkitektur.

14 september:
Förslag till ny översiktsplan i Stockholm – Vilka förutsättningar ger den för att planera den goda staden?
Felix Antman Debels, borgarrådssekreterare, Stockholm Stad
Björn Ekelund, arkitekt MSA, red tidskriften Plan, ...

Show the whole text

5 attendees (None invited)

Venue

ABF Stockholm
Sveavägen 41