Kinh Doanh Và Đầu Tư Bất Động Sản

Kinh Doanh Và Đầu Tư Bất Động Sản

Ngày đầu tiên : Xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững

Trong quá trình đào tạo hơn 10.000 học viên bất động sản tôi phát hiện ra rằng để thành công trong bất động sản, bạn cần phải học về kinh doanh. Đầu tư bất động sản bạn vẫn cần phải học về bán hàng, marketing, đội nhóm, gọi vốn, quản lý tài chính...
Chính vì vậy trong ngày đầu tiên, bạn sẽ được học những kiến thức THỰC TẾ về doanh nghiệp, làm thế nào mà tôi có thể xây dựng nên 3 công ty triệu đô hiện tại.
Nội dung chi tiết ngày đầu ...

Show the whole text

40 attendees (None invited)