Khai giảng Level 1: Communication Trainee

Khai giảng Level 1: Communication Trainee

⁉️Bạn là người mong muốn sử dụng tiếng Anh thành thạo trong môi trường làm việc quốc tế nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
⁉️Bạn thử đủ phương pháp học tiếng Anh nhưng không hiệu quả và chưa thể giao tiếp trong cả những tình huống đơn gian?
⁉️VÀ ĐẶC BIỆT - bạn xác định học tiếng Anh để sử dụng trong công việc và đời sống hằng ngày chứ không chỉ để lấy bằng.

▶️Khóa học COMMUNICATION TRAINEE - level beginner là lựa chọn “sáng suốt” để xây dựng một nền tảng tiếng Anh “vững như bàn thạch”, định hình ...

Show the whole text

3 attendees (None invited)