ემოციური ინტელექტი ლიდერობაში

ემოციური ინტელექტი ლიდერობაში

რატომ ემოციური ინტელექტი: ემოციური ინტელექტი ლიდერისთვის საკვანძო კომპეტენციას წარმოადგენს. კვლევებმა აჩვენა, რომ სამსახურში ადამიანებს იღებენ ინტელექტისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით, ხოლო სამსახურეობრივ კიბეზე აღმასვლას კი სწორედ ემოციური ინტელექტის დონე განაპირობებს. ემოციურ გააზრებულობას დღევანდელ დღეს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან მხოლოდ გააზრების შემდგომ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი მდგომარეობა და გადავიდეთ განვითარების ახალ საფეხურზე. ემოციების მართვისა და ტრანსფორმაციის უნარი კი ...

Show the whole text

24 attendees (None invited)

Venue

City Avenue HOTEL
D.Aghmashenebeli 140B