Marin Spivack Chen Taijiquan Gongfu Jia Workshop Israel 2018

Marin Spivack Chen Taijiquan Gongfu Jia Workshop Israel 2018

הסדנה תתקיים באיזור תל אביב באפריל 2018 למשך ארבעה ימים רצופים. כל יום יכלול כשש שעות למידה ואימון עם מרין. ימים נוספים יתקיימו על פי דרישה מהתלמידים.

הסדנה קשה מאוד. לא רק פיזית, אלא גם מחשבתית, בעקבות תשומת הלב שנדרשת לכמות ענקית של פרטים אליהם יש לשים לב בזמן האימון.

עלות הסדנה היא 2,250 ש”ח. אותה יש לשלם חצי בעת אישור ההזמנה וחצי שבוע לפני תחילתה. ניתן לקבל החזר לחצי הראשון עד לרגע בו נכריז על תאריכים ספציפיים לסדנה.

כמות המשתתפים מוגבלת ל18 איש. כדי להגיש בקשה, או עבור כל שאלה, שלחו ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)