Polsko-belgijskie Seminarium Oto-radiologiczne

Polsko-belgijskie Seminarium Oto-radiologiczne

Polsko-belgijskie Seminarium Oto-radiologiczne
Termin: 23 września 2017 r., godz. 9-15
Miejsce: Sala im. Z. Kieturakisa, Centrum Medycyny Inwazyjnej, Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17

Conference opening / Otwarcie konferencji - Prof. Jerzy Kuczkowski, Prof. Edyta Szurowska

Imaging of conductive hearing losses in the ears with intact drum / Obrazowanie niedosłuchu przewodzeniowego w uszach z niezmienioną błoną bębenkową (45 min.) - Prof. Erwin Offeciers, Prof. Jan Casselman

Imaging of ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)

Venue

Gdański Uniwersytet Medyczny
Marii Skłodowskiej-Curie 3a