Tbilisi Wind Festival

Tbilisi Wind Festival

ნორვეგიის მუსიკს აკადემიის ჩასაბერ საკრავთა ანსმაბლის და თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტების ერთობლივი კონცერტი
Joint concert of Norwegian Music Academy Wind Ensemble and Tbilisi Conservatory Students

ვ.ა. მოცარტი/W. A. Mozart - სერენადა დო მინორში/ Serenade c-moll K388/384a
გ. ენესკუ/G. Enesco - დისტური/Dixtour op. 14
ა. ლეფუსი/A. Lehfuss - Ilow in my mind, General Miller, One Miller

1273 attendees (None invited)

Venue

Fabrika • ფაბრიკა
8 Egnate Ninoshvili Street