Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về Đảng Xanh (sẽ cập nhật liên tục):

Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về Đảng Xanh (sẽ cập nhật liên tục):

1. Hợp pháp?
.
Hỏi:
.
- Việt nam ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra làm gi có Đảng nào. Xem lại Hiến pháp 2013 đi. Coi chừng quí vị phạm luật rôi đấy ạ!
.
Đáp:
.
- Xét thấy các Đảng của người Việt hiện còn hoạt động, khi thành lập đều không đăng kí với ai cả. Ngoài ra các Đảng khác cũng không bên nào có giấy phép hoạt động, nên Đảng Xanh cũng không ngoại lệ.
.
.
2. Hỏi: Đảng Xanh có tham gia các hoạt động chính trị không?
.
- Các hoạt động chính trị của chúng tôi chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức ...

Show the whole text

0 attendees (None invited)

Venue

Vietnam