Politik Felsefe ve Walter Benjamin

Politik Felsefe ve Walter Benjamin

[PFG-2] Politik Felsefe Günleri-2:
Politik Felsefe ve Walter Benjamin / 9 Mayıs 2017

Açılış Konuşması (10:15-10:30)
Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)

1. Oturum (10:30-13:00)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Günenç

Prof. Dr. Nami Başer (Galatasaray Üniversitesi): “W. Benjamin’in Mesihsiz Mesiyanizmi”
Prof. Dr. Cengiz Çakmak (İstanbul Üniversitesi): “Kader ve Karakter: Herakleitos ve W. Benjamin üzerine”
Doç. Dr. M. Ertan Kardeş (İstanbul Üniversitesi): ...

Show the whole text

115 attendees (None invited)

Venue

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No: 196 Kat: 2