HCM - Hệ thống Recommendation - Gợi ý đúng ý user như thế nào?

HCM - Hệ thống Recommendation - Gợi ý đúng ý user như thế nào?

Hệ thống khuyến nghị (Recommendation Systems) là một tính năng phổ biến của hầu hết các trang Web và ứng dụng di động hiện nay. Những doanh nghiệp lớn như Netflix, Amazon, Google, Facebook và Twitter đều đã triển khai hệ thống này nhằm lọc ra những nội dung phù hợp nhất với user như gợi ý danh sách sản phẩm, gợi ý kết bạn, gợi ý công việc tuyển dụng...

-Nhìn chung, khả năng truy cập, tiếp nhận dữ liệu, phân tích và sử dụng những dữ liệu đó để tổ chức hoạt động kinh doanh, cá nhân hóa trải ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)