“Ndërtimi i Drejtuesve për Burimet Njerëzore për Rritjen e të Ar

“Ndërtimi i Drejtuesve për Burimet Njerëzore për Rritjen e të Ar

Kurs per Burimet Njerezore prej tre Workshops (Shkurt 2017):

“Ndërtimi i Drejtuesve për Burimet Njerëzore për Rritjen e të Ardhurave në Biznes“
Workshop i parë, i dytë dhe i tretë, respektivisht më:
3-4, 10-11, 24-25, Shkurt, 2017, ora: 10:00- 16:00
në Orion Conference Center Prishtinë

1. Hyrje
Kursi-Paketë e trajnimit të stafit të lartë të biznesit dhe të stafit te Burimeve Njerëzore (BNj) “Ndërtimi i Drejtuesve për Burimeve Njerëzore Për Rritjen e të Ardhurave në Biznes është i përbërë ...

Show the whole text

29 attendees (None invited)

Venue

Orion Conference Center
Rexhep Luci