Vadovo gidas. Baziniai sėkmės principai

Vadovo gidas. Baziniai sėkmės principai

Tikslai
Lavinti pradedančiųjų (naujai paskirtų) viduriniosios grandies vadovų vadybines ir lyderystės kompetencijas, stiprinti jų bendravimo su darbuotojais gebėjimus, siekiant, kad jie gebėtų užtikrinti darbuotojų veiklos kryptingumą, įsitraukimą, motyvaciją ir taip prisidėtų prie organizacijos tikslų įgyvendinimo.
Pagrindinės temos
1.Pagrindiniai vadovo iššūkiai ir atsakomybės šiuolaikinėje organizacijoje.
Vadovas šiuolaikinėje organizacijoje: nauji reikalavimai.
Kaip vadovas gali sukurti ...

Show the whole text

2 attendees (None invited)