Tài sản&Quyền sở hữu trí tuệ - Vấn đề pháp lý StartUp PHẢI BIẾT

Tài sản&Quyền sở hữu trí tuệ - Vấn đề pháp lý StartUp PHẢI BIẾT

🖋 Tài sản trí tuệ được hiểu là tất cả các sản phẩm của hoạt động trí tuệ: các ý tưởng, các tác phẩm sáng tạo văn học- nghệ thuật, các công trình khoa học, các sáng chế, phần mềm máy tính...

🖋 Tài sản trí tuệ là một dạng tài sản vô hình.

🗞 Việc sớm xác lập và định giá tài sản trí tuệ là công tác vô cùng quan trọng không chỉ riêng với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mà còn đối với tất cả công ty khởi nghiệp.

Nhằm mục đích giúp các Startup nắm rõ về các nền tảng pháp lý liên ...

Show the whole text

12 attendees (None invited)

Venue

UP Bach Khoa HCM
268 Lý Thường Kiệt