Narodzić się na nowo z nasienia niezniszczalnego

Narodzić się na nowo z nasienia niezniszczalnego

"WRÓĆ DO MNIE I WRÓCĘ DO CIEBIE" Zachariasza 1:3 ; Malachiasza 3:7

"... i narodzić się na nowo nie z nasilenia, które podlega zniszczeniu, lecz (z nasienia) niezniszczalnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa na wieki!" 1 list Św. Piotra 1:23 "Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)