Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Neurosensomotoryczna integracja odruchów wzrokowo-słuchowych jest częścią programu neurosensomotorycznej integracji odruchów wg koncepcji dr S. Masgutowej.

Celem metody jest uruchamianie u dzieci naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słyszenia w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, ich pojawianie się w określonym czasie, rozwój oraz dojrzewanie oraz współdziałanie z innymi odruchami, koordynacja
z ruchami i nawykami kontrolowanymi i ...

Show the whole text

1 attendees (None invited)

Venue

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny
Henryka Dąbrowskiego 32