Tổ Chức Lớp Thập Thủ Đạo Theo Phương Pháp Cổ Truyền Pakistan

Tổ Chức Lớp Thập Thủ Đạo Theo Phương Pháp Cổ Truyền Pakistan

Thời gian vừa qua chúng tôi được tiếp nhận phương pháp cổ truyền của Pakistan, xuất phát điểm của Thập Thủ Đạo, trải qua 1 thời gian dài nghiên cứu lẫn tham khảo các chuyên gia lẫn các tài liệu trong & ngoài nước, chúng tôi quyết định đưa phương pháp này ra cho mọi người

• Thời gian dự kiến: đầu năm 2018 tại Sài Gòn & Hà Nội
• Đối tượng học phải thỏa mãn các điều kiện sau:
o Tuổi: từ 25-70
o Trình độ: đã tốt nghiệp PTTH – có kiến thức về sinh lý, cơ thể học căn bản
o Đã ...

Show the whole text

24 attendees (None invited)

Venue

Thập Chỉ Liên Tâm
4/1/1 Hoàng Việt, P4, Q Tân Bình