วิ่งเพื่อสุขภาพครบรอบ 4 ปี

วิ่งเพื่อสุขภาพครบรอบ 4 ปี

วิ่งเพื่อสุขภาพครบรอบ 4 ปี

วัตถุประสงค์/Objective

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 4 ปีการจัดตั้งกลุ่มเพจวิ่งเพื่อสุขภาพ
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เห็นและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มเพจวิ่งเพื่อสุขภาพผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมกัน
รายได้สนับสนุนศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประเภทระยะ/Distance
฿699 ระยะ 5km จำนวน 500 Slots
฿799 ระยะ 10km จำนวน 2,500 Slots
฿1,399 ...

Show the whole text

8 attendees (None invited)