Međunarodni seminar konstelacija

Međunarodni seminar konstelacija

SISTEMSKE KONSTELACIJE U PEDAGOGIJI I RODITELJSTVU

Međunarodni seminar sa jednom od najiskusnijih voditeljica i edukatorica sistemskih konstelacija - Marianne Franke.

(ENGLISH BELOW)

Roditelji, nastavnici i liječnici se ponekad osjećaju bespomoćni pred fizičkim, mentalnim i emocionalnim potrebama djece i adolescenata. Sistemski uvidi nam pomažu da ponašanje djece sagledamo u široj perspektivi i da pronađemo nove načine odnošenja sa njima.

Uz pomoć ovih uvida razotkrivaju se dinamike u ...

Show the whole text

20 attendees (None invited)