“Хойд бүсийн Үзэсгэлэнт Газруудаар ” Аялал

“Хойд бүсийн Үзэсгэлэнт Газруудаар ” Аялал

“Хойд бүсийн Үзэсгэлэнт Газруудаар...” Аялалын удирдамж

Монгол орны үзэсгэлэнт байгал нэгэн дор цогцолсон хойд бүсээр аялах аялал маань “Амьдралын Алжаалийг Аялалаас...” уриатайгаар 2 өдөр 1 шөнийн аялалыг зохион байгуулж буй бөгөөд нэг дор олон гайхамшигийг үзэх боломжтой.

1. Аялалын зорилго
Төв, Дархан-Уул болон Сэлэнгэ аймгийн нутагт байрлах түүх соёлын болон байгалын дурсгалт үзэсгэлэнт газруудыг үзэж танилцаж, зуны дэлгэр цагийг зугаатай өнгөрүүлэх, дурсамж цогцлоох.

2. 🗓️🗓️ Аялалд ...

Show the whole text

52 attendees (None invited)